Gemeenteblad 1898, 17 april 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning de Bontstraat 84

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SX
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

11 april 2018               de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen gehele pand (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.