Gemeenteblad 1900, 17 april 2018 - Verleende omgevingsvergunning Rooijseweg 11

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

11 april 2018               Rooijseweg 11, 5691 PA – het plaatsen van een veiligheidsvangnet voor golfballen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.