Gemeenteblad 1901, 17 april 2018 - Verleende omgevingsvergunning Zwaluwlaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VG
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

11 april 2018               Zwaluwlaan 4, 5691 VG - 1 berk(betula) in de groenstrook (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.