Gemeenteblad 1903, 17 april 2018 - Ingekomen sloopmelding Rooijseweg 61

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

09 april 2018               Rooijseweg 61, 5691 PA – slopen veldschuur (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.