Gemeenteblad 1904, 17 april 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Airborneweg 27

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PS
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

09 april 2018               Airborneweg 27, 5691 PS – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.