Gemeenteblad 1906, 17 april 2018 - Tijdelijke verkeersmaatregel Ouderen in het Sonnetje

Dit artikel is gearchiveerd op 29-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen t.b.v. het evenement Ouderen in het Sonnetje. Dit evenement wordt gehouden op 13 mei 2018 in de kiosk. Om dit evenement op een veilige manier mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen genomen:

  1. Het gedeelte van de Torenstraat dat tussen de kiosk en de Zwaan loopt, wordt afgesloten voor alle verkeer tussen 12:00 uur en 18:00 uur.
  2. Het weggedeelte van het Kerkplein, tussen de parkeerplaats achter de kerk en de Nieuwstraat, wordt opengesteld voor verkeer uit beide richtingen tussen 12:00 uur en 18:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.