Gemeenteblad 1911, 24 april 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Vogezenlaan 12

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JM
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

13 april 2018               Vogezenlaan 12, 5691 JM – plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.