Gemeenteblad 1918, 24 april 2018 - Ingekomen sloopmelding Lupinelaan 38

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WD
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

10 april 2018               Lupinelaan 38, 5691 WD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.