Gemeenteblad 1919, 24 april 2018 - Ingekomen sloopmelding De Bontstraat 84

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SX
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

11 april 2018               de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen pand (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.