Gemeenteblad 1920, 24 april 2018 - Ingekomen sloopmelding Tweelingenlaan 115

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694VE
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

13 april 2018               Tweelingenlaan 115, 5694 VE – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.