Gemeenteblad 1921, 24 april 2018 - Ingekomen sloopmelding Bokt 2a

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NH
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

18 april 2018               Bokt 2a, 5691 NH – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.