Gemeenteblad 1922, 24 april 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Rooijseweg 61

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

12 april 2018               Rooijseweg 61, 5691 PA – slopen veldschuur (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.