Gemeenteblad 1925, 24 april 2018 - Onherroepelijk bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017”

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017”, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 29 maart 2018 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.