Gemeenteblad 1927, 24 april 2018 - Verkeersmaatregelen Dodenherdenking 4 mei 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen t.b.v. Dodenherdenking welke plaatsvindt op 4 mei 2018. De verkeersmaatregel bestaat uit het afsluiten van de Europalaan ter hoogte van het monument ‘De Parachutist’ tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor alle verkeer.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.