Gemeenteblad 1928, 24 april 2018 - Registratie diploma Sociale Hygiëne

Dit artikel is gearchiveerd op 05-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Voor leidinggevende personen in een horeca-inrichting is het een vereiste om in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma moet afgegeven zijn door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Een geldig diploma is nodig voor het beoordelen of een Drank- en Horecavergunning afgegeven mag worden en of een leidinggevende persoon op de vergunning bijgeschreven mag worden.

Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het register Sociale Hygiëne. Dit betekent dat het in het bezit zijn van genoemd diploma niet voldoende is. Een registratie daarvan is een verplichting.

Is het diploma na 1 mei 2018 niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne vervalt de geldigheid daarvan. U wordt daardoor verplicht om opnieuw examen af te leggen.

Overgangsregeling tot 1 mei 2018

Voor een ieder die in het bezit is van een inmiddels oud diploma bestaat de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Dit voor een juiste opname in het Register Sociale Hygiëne.

De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018.

Meer informatie

Op de website www.svh.nl staat informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden.

Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar lec@svh.nl onder vermelding van overgangsregeling.