Gemeenteblad 1930, 1 mei 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Libellenlaan 19

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WD
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

22 april 2018               Libellenlaan 19, 5692 WD – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.