Gemeenteblad 1933, 1 mei 2018 - Verleende omgevingsvergunning Airbornestraat 2 – 2a

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CB
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

23 april 2018               Airbornestraat 2 – 2a, 5691 CB – splitsen appartement (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.