Gemeenteblad 1935, 1 mei 2018 - Ingekomen sloopmelding Sonniuswijk 35

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

20 april 2018               Sonniuswijk 35, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.