Gemeenteblad 1936, 1 mei 2018 - Ingekomen sloopmelding Rooijseweg 13

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

24 april 2018               Rooijseweg 13, 5691 PA – slopen en saneren 2 opstallen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.