Gemeenteblad 1938, 1 mei 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Markt 1

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AR
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

26 april 2018               Markt 1, 5691 AR – asbestsanering i.v.m. restauratie voormalig Raadhuis (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.