Gemeenteblad 1939, 1 mei 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Nieuwstraat 25

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AA
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Café ‘t Hart van Son voor het oprichten van een café, gelegen aan Nieuwstraat 25 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.