Gemeenteblad 1940, 1 mei 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 3125

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CD
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Europe Trucks B.V., voor het oprichten van een bedrijf voor in- en verkoop van gebruikte vrachtauto’s, gelegen aan Ekkersrijt 3125 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690607.