Gemeenteblad 1941, 1 mei 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 7601

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HR
Publicatiedatum: 01-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Lekkerland Nederland B.V., voor het veranderen van een opslag- en distributiebedrijf gelegen aan Ekkersrijt 7601 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690278.