Gemeenteblad 1946, 8 mei 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Nachtegaallaan 32

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VB
Publicatiedatum: 08-05-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

30 april 2018               Nachtegaallaan 32, 5691 VB – uitbreiden 1e en 2e verdieping (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.