Gemeenteblad 1948, 8 mei 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 7416

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HK
Publicatiedatum: 08-05-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

02 mei 2018                Ekkersrijt 7416, 5692 HK – inpandige verbouwing bedrijfspand (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.