Gemeenteblad 1950, 8 mei 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4095 en 4097

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 08-05-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

30 april 2018               Ekkersrijt 4095 en 4097, 5692 DB – plaatsen reclame aan het gebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.