Gemeenteblad 1951, 8 mei 2018 - Omgevingsvergunning ter inzage Dutmellapad 2

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NN
Publicatiedatum: 08-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande omgevingsvergunning te verlenen met de activiteit ‘brandveilig gebruik’:

Dutmellapad 2, 5691 NN – brandveilig gebruiken van scoutinggebouw 'Dutmella'.

Bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning wordt daarom voor 6 weken ter inzage gelegd om zienswijzen kenbaar te maken. Dit zal zijn vanaf donderdag 10 mei 2018 tot en met woensdag 20 juni 2018. Gedurende deze termijn kan een ieder, schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, ten minste een week voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, taakveld Bouwen (telefoon 0499 – 491491).