Gemeenteblad 1952, 8 mei 2018 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4095 en 4097

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 08-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

26 april 2018               Ekkersrijt 4095 en 4097, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.