Gemeenteblad 1953, 8 mei 2018 - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 2058

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BA
Publicatiedatum: 08-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau voor het plaatsen van een romneyloods, gelegen aan Ekkersrijt 2058 te Son en Breugel

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen meldingen bezwaar te maken.

De melding is tijdens openingstijden in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

  • - elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;
  • - maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.