Gemeenteblad 1958, 15 mei 2018 - Verleende omgevingsvergunning Bisonlaan 9

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GC
Publicatiedatum: 15-05-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

07 mei 2018                Bisonlaan 9, 5691 GC – bouwen schuur (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.