Gemeenteblad 1966, 15 mei 2018 - Ingekomen sloopmelding Kanaalstraat 33

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NB
Publicatiedatum: 15-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

08 mei 2018                Kanaalstraat 33, 5691 NB – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.