Gemeenteblad 1968, 15 mei 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Rooijseweg 13

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 15-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

08 mei 2018                Rooijseweg 13, 5691 PA – slopen opstallen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.