Gemeenteblad 1969, 15 mei 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Sonniuswijk 35

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 15-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

08 mei 2018                Sonniuswijk 35, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.