Gemeenteblad 1973, 15 mei 2018 - Ontheffing Drank- en Horecawet 3-daags muziekfestival Kuylkamp

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 15-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 4 mei 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen voor het driedaags muziekfestival Kuylkamp. Dit betekent dat tijdens dit drie muziekfestival zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden. Het evenement vindt plaats op 22, 23 en 24 juni 2018 op perceel de Kuilen 3D te Son en Breugel.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.