Gemeenteblad 1974, 15 mei 2018 - Ontheffing Zondagswet Brinkfeesten

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VE
Publicatiedatum: 15-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 8 mei 2018 heeft de burgemeester een ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet voor de “brinkfeesten” georganiseerd door Basisschool de Ruimte, Honingbij 1 op zondag 27 mei 2018 tussen 14:00 en 17:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.