Gemeenteblad 1975, 22 mei 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Antoon van de Venstraat 6 en 8

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CK
Publicatiedatum: 22-05-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

9 mei 2018                  Antoon van de Venstraat 6 en 8, 5691 CK – Verbouwen woning en gevelaanpassing (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.