Gemeenteblad 1976, 22 mei 2018 - Verleende omgevingsvergunning Witsenstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DR
Publicatiedatum: 22-05-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

9 mei 2018                  Witsenstraat 13, 5691 DR - kappen van 1 boom op het achtererf KAPPEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.