Gemeenteblad 1979, 22 mei 2018 - Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 17

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 22-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben op 6 juli 2017 een meervoudige aanvraag van L.H.J. Beniers ontvangen om een omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en rundvee, alsmede het verbouwen van een pluimveestal tot een KI-station voor dekberen. De aanvraag gaat over het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie A, nummer 3357 en plaatselijk bekend als Brouwerskampweg 17 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer S-HZ-2017-0167 (OLO 3055089). De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen en milieu/inrichting.

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan L.H.J. Beniers voornoemd een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en rundvee, alsmede het verbouwen van een pluimveestal tot een KI-station voor dekberen. De inrichting is gelegen aan de Brouwerskampweg 17 te Son en Breugel.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 23 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.