Gemeenteblad 1982, 22 mei 2018 - Ontheffing Drank- en Horecawet “Opening nieuwe blokhut Dutmella”

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NN
Publicatiedatum: 22-05-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 16 mei 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de scouting Dutmella in verband met het evenement “de opening van de nieuwe blokhut”.

Dit betekent dat tijdens het evenement op vrijdag 25 mei 2018 van 20:00 - 02:00 uur, op zaterdag 26 mei 2018 van 17:30 - 02:00 uur en zondag 27 mei 2018 van 16:30 - 22:00 uur zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.