Gemeenteblad 1986, 29 mei 2018 - Verleende omgevingsvergunning Van Goyenstraat 11

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EE
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

2 mei 2018                  Van Goyenstraat 11, 5691 EE - kappen van 1 boom in het achtererf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.