Gemeenteblad 1989, 29 mei 2018 - Verleende omgevingsvergunning Sint Genovevastraat 34

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AG
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

23 mei 2018                Sint Genovevastraat 34, 5694 AG – constructief en uiterlijk veranderen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.