Gemeenteblad 1991, 29 mei 2018 - Geaccepteerde sloopmeldingen Van den Elsenstraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NG
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

15 mei 2018                Van den Elsenstraat 28, 5694 NG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.