Gemeenteblad 1992, 29 mei 2018 - Geaccepteerde sloopmeldingen Kanaalstraat 33

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NB
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

18 mei 2018                Kanaalstraat 33, 5691 NB – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.