Gemeenteblad 1993, 29 mei 2018 - Geaccepteerde sloopmeldingen Olen 5

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

22 mei 2018                Olen 5, 5694 NP – verwijderen asbesthoudende golfplaten (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.