Gemeenteblad 1994, 29 mei 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 1001

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Oktay Cleaning Service een autoclean bedrijf, gelegen aan Ekkersrijt 1001 A te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

- elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;

- maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.