Gemeenteblad 1995, 29 mei 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 4008

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DA
Publicatiedatum: 29-05-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Tauw B.V., voor het in gebruik nemen van een kantoorpand voor het uitvoeren van kantoorwerkzaamheden, en opslag van een diesel aggregaat, maximaal 1m3 bodemmonsters en maximaal 60 liter asbest, gelegen aan Ekkersrijt 4008 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

- elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;

- maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.