Gemeenteblad 2001, 5 juni 2018 - Verleende omgevingsvergunning Tollensstraat 15

Dit artikel is gearchiveerd op 17-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XL
Publicatiedatum: 05-06-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

30 mei 2018             Tollensstraat 15, 5691 XL – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.