Gemeenteblad 2003, 5 juni 2018 - Ingekomen sloopmelding Olen 3

Dit artikel is gearchiveerd op 17-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 05-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

25 mei 2018             Olen 3, 5694 NP – slopen bijgebouw (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.