Gemeenteblad 2008, 12 juni 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Penseelkever 29

Dit artikel is gearchiveerd op 24-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VN
Publicatiedatum: 12-06-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

06 juni 2018              Penseelkever 29, 5692 VN – voordeur verplaatsen naar voorgevel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.