Gemeenteblad 2010, 12 juni 2018 - Verleende omgevingsvergunning Nachtegaallaan 32

Dit artikel is gearchiveerd op 24-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VB
Publicatiedatum: 12-06-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

05 juni 2018              Nachtegaallaan 32, 5691 VB – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.